Đăng ký thuế lần đầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Bài viết này, Altria sẽ chia sẻ các bước thực hiện đăng ký thuế lần đầu theo quy định hiện hành.

Căn cứ pháp lý

 1. Luật đấu thầu
 2. Luật đầu tư
 3. Luật doanh nghiệp
 4. Luật quản lý thuế

Nhà thầu, nhà thầu phụ

 • Nhà thầu, nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp
 • Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam
 • Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là Nhà cung cấp ở nước ngoài)

Trình tự thủ tục

Mục 1: Thời hạn đăng ký thuế

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế.
 • Nơi tiếp nhận: Cục thuế nơi đặt trụ sở.

Ví dụ: Nhà thầu, nhà thầu phụ có địa chỉ lại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thì nộp hồ sơ tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu, nhà thầu phụ ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam

Mục 2: Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thuế

Nhà thầu, nhà thầu phụ có thể thực hiện nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế
 • Nộp qua hệ thống bưu chính (bưu điện)
 • Nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

Các hình trên, cơ quan thuế đều chấp nhận và cấp mã thuế đến nhà thầu, nhà thầu phụ.

Mục 3: Thành phần hồ sơ

 1. Tờ khai đăng ký thuế (dùng cho các nhà thầy nước ngoài, nhà thầy phụ nước ngoài/Ban Điều hành liên danh): Mẫu số 04-ĐK-TCT
 2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu; hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp
 3. Bản sao không yêu cầu chứn thực Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành; hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)

Thời hạn trả kết quả

Cơ quan thuế trả kết quả 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

Bài viết được đăng trong: Tin Tức