eHoaDon Online

eHoaDon Online được phát triển bởi BizStore Group – nhà cung cấp giải pháp thương mại trực tuyến và dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu, luôn tiên phong và dạn dày kinh nghiệm từ thế kỷ 20, đã và đang được người dùng khắp nơi tín nhiệm.

Bảng giá dịch vụ

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn
EHOADON #1
799,000 Đ
/ gói
300 Hóa Đơn
Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Phí thường niên (MIỄN PHÍ)
Đăng ký
EHOADON #2
1,499,000 Đ
/ gói
1.500 Hóa Đơn
Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Phí thường niên (MIỄN PHÍ)
Đăng ký
EHOADON #3
2,300,000 Đ
/ gói
3.000 Hóa Đơn
Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Phí thường niên (MIỄN PHÍ)
Đăng ký
EHOADON #4
1,350,000 Đ
/ gói
1.000 Hóa Đơn
Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Phí thường niên (MIỄN PHÍ)
Đăng ký
EHOADON #5
3,300,000 Đ
/ gói
5.000 Hóa Đơn
Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Phí thường niên (MIỄN PHÍ)
Đăng ký
EHOADON #6
3,490,000 Đ
/ gói
7.500 Hóa Đơn
Miễn phí lưu trữ 10 năm trên hệ thống
Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Hỗ trợ thủ tục phát hành với cơ quan thuế.
Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
Phí thường niên (MIỄN PHÍ)
Đăng ký
Logo-altriatax-light

Miễn phí tư vấn

Để lại thông tin liên hệ. ALtriaTAX tư vấn miễn phí.