Bkav eHoadon

Hóa đơn Điện tử do Tập đoàn công nghệ Bkav phát triển

là Hoá đơn Điện tử dễ sử dụng nhất hiện nay.

Accounting App Vector Illustration

Ưu điểm của Hoá đơn điện tử BKAV

Bảng Giá Hoá đơn điện tử BKAV

eHD-100
100,000đ
Số lượng Hoá đơn: 100
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-200
180,000đ
Số lượng Hoá đơn: 200
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-300
260,000đ
Số lượng Hoá đơn: 300
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-500
360,000đ
Số lượng Hoá đơn: 500
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-1000
560,000đ
Số lượng Hoá đơn: 1000
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-2000
850,000đ
Số lượng Hoá đơn: 2000
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-3000
1,200,000đ
Số lượng Hoá đơn: 3000
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-5000
1,800,000đ
Số lượng Hoá đơn: 5000
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-7000
2,400,000đ
Số lượng Hoá đơn: 7000
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-10000
2,900,000đ
Số lượng Hoá đơn: 10,000
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-15000
4,000,000đ
Số lượng Hoá đơn: 15,000
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký
eHD-20000
5,100,000đ
Số lượng Hoá đơn: 20,000
Không giới hạn thời gian sử dụng.
Lưu trữ và tra cứu trong thời gian 10 năm
Chức năng gửi Email thông báo mã tra cứu hoá đơn
Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán / bán hàng
Đã bao gồm thuế phí.
Đăng ký

GHI CHÚ:

Giá trên đã bao gồm:

  • Quyền sử dụng miễn phí 5 mẫu hóa đơn, nếu có nhu cầu xuất mẫu Hóa đơn riêng, Bkav sẽ thiết kế theo yêu cầu của Doanh nghiệp và báo giá với từng mẫu hóa đơn cụ thể (thông thường là 500.000 VNĐ/ Mẫu)
  • Chức năng lưu trữ và tra cứu hóa đơn trong thời gian 10 năm.
  • Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hóa đơn.
  • Báo giá trên đã bao gồm thuế và phí liên quan

Báo giá trên chưa bao gồm:

  • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 500,000 VNĐ/ 1 tài khoản
  • Chức năng tích hợp với phần mềm kế toán/ bán hàng; Chức năng xuất mẫu hóa đơn theo yêu cầu; Chức năng gửi mã tra cứu hóa đơn qua tin nhắn (nếu KH có nhu cầu sử dụng các chức năng nâng cao này, Bkav sẽ báo giá sau khi khảo sát).
  • Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp
Logo-altriatax-light

Miễn phí tư vấn

Để lại thông tin liên hệ. ALtriaTAX tư vấn miễn phí.