Bg Third Banner

Phần mềm kế toán doanh nghiệp được tin dùng nhất

MISA hơn 27 năm phát triển phần mềm kế toán cho hơn 170.000 Doanh nghiệp

Img Banner
Bg Second Banner

Cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp

Nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… Là một phần mềm kế toán đơn giản, thông minh và đôi lúc thật kỳ diệu.

Giải thưởng đạt được

Là phần mềm kế toán sẽ thay đổi hoàn toàn vị thế của kế toán

Phần mềm kế toán gồm các công cụ giúp tiết kiệm thời gian bạn cần để tập trung phát triển nghề nghiệp. MISA luôn an toàn, tin cậy và các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Hệ sinh thái đa dạng thực hiện tất cả trên phần mềm kế toán MISA SME 2021

Kết nối đồng bộ với nhiều hệ thống tránh nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu
Img Ecosystem

Bảng giá phần mềm Misa

Starter
3,950,000đ
Giới hạn 1.000 chứng từ/năm

BẮT ĐẦU KINH DOANH

Đầy đủ 18 phân hệ:

Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng
Quản lý Hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho
Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định,
Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách.
Đăng ký
Standard
6,950,000đ
Không giới hạn số lượng chứng từ

ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Gồm 13 phân hệ:

Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng
Quản lý Hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho
Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Đăng ký
Professional
9,950,000đ
Không giới hạn số lượng chứng từ

TĂNG TỐC DOANH NGHIỆP

Gồm 15 phân hệ:

Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng
Quản lý Hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho
Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
Tài sản cố định, Tiền lương
Đăng ký
Enterprise
12,950,000đ
Không giới hạn số lượng chứng từ

TĂNG TỐC DOANH NGHIỆP

Đầy đủ 18 phân hệ:

Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng
Quản lý Hoá đơn, Thuế, Tài liệu, Công việc, Kho, Thủ Kho
Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định
Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách.
Đăng ký
Logo-altriatax-light

Miễn phí tư vấn

Để lại thông tin liên hệ. ALtriaTAX tư vấn miễn phí.