1 1024x1024
3 1024x1024
Business Deal Bro

ĐIỆN TỬ HÓA MỌI VIỆC KÝ KẾT VĂN BẢNHỢP ĐỒNG

  • NC-CA eSign đáp ứng ký kết mọi loại văn bản, chứng từ, hợp đồng trên mọi thể thức văn bản: word, excel, pdf,… giúp tổ chức/doanh nghiệp:
  • Tiết kiệm thời gian/ chi phí gửi văn bản/hợp đồng cho các bên
  • Tiết kiệm chi phí in ấn và lưu trữ văn bản giấy
Relaxing

ĐIỆN TỬ HÓA MỌI VIỆC KÝ KẾT VĂN BẢNHỢP ĐỒNG

Không cần in hợp đồng/văn bản ra giấy, NC-CA eSign đáp ứng ký kết mọi loại văn bản, hợp đồng trên mọi thể thức văn bản: word, excel, pdf,… giúp việc ký kết giao dịch hoàn thành chỉ trong vài phút

CHỮ KÝ SỐ NC-CA

Phù hợp triển khai cho mọi đối tượng

5 1024x1024

HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI VÀ AN TOÀN

NCCA eSign tích hợp sẵn với phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng, hóa đơn điện tử, BHXH, kê khai thuế,… giúp điện tử hóa mọi công việc hành chính, văn thư lưu trữ giấy tờ từ đó giúp đơn vị tăng năng suất tiết kiệm chi phí

At The Office Amico
2 1024x1024

SẴN SÀNG TÍCH HỢP VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC

Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác giúp khách hàng ký và phát hành hóa đơn điện tử, kê khai thuế, BHXH, hải quan,… chỉ bằng 01 thao tác đơn giản

Bảng giá

Dành cho khách hàng Đăng ký mới

01 Năm
1,606,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
02 Năm
2,527,800
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
03 Năm
3,080,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
04 Năm
3,080,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay

Dành cho khách hàng Gia hạn

01 Năm
1,276,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
02 Năm
2,197,800
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
03 Năm
2,750,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
04 Năm
3,080,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
Ghi chú : Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10% Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA

Dành cho khách hàng Đăng ký mới

01 Năm
990,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
02 Năm
1,450,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
03 Năm
1,650,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
04 Năm
1,980,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay

Dành cho khách hàng Gia hạn

01 Năm
660,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
02 Năm
1,210,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
03 Năm
1,650,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
04 Năm
1,980,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
Ghi chú : Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10% Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA

Dành cho khách hàng Đăng ký mới

01 Năm
748,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
02 Năm
1,078,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
03 Năm
1,012,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
04 Năm
1,188,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay

Dành cho khách hàng Gia hạn

01 Năm
418,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
02 Năm
748,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
03 Năm
1,012,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
04 Năm
1,188,000
VNĐ / 01 Năm
Mua ngay
Ghi chú : Giá trên đã bao gồm Token, VAT 10% Bảng giá được áp dụng đến hết ngày 30/06/2021 hoặc khi có thông báo mới từ NC-CA
Logo-altriatax-light

Miễn phí tư vấn

Để lại thông tin liên hệ. ALtriaTAX tư vấn miễn phí.