Công văn 4178/TCT-CS giới thiệu một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68/2019/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về sử dụng hóa đơn điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. Nhằm tạo điều kiện cho công tác triển khai, tuyên truyền. Tổng Cục Thuế đã ban hành kèm theo Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019.

untitled 1 3

Mục đích ban hành Công văn số 4178/TCT-CS

Vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nửa là đến Thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử tại HN và HCM là 31/12/2019. Do đó, hôm 15/10/2019, Tổng cục Thuế đã cho ban hành kèm theo công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019.

Trong công văn nêu rõ mục đích ban hành công văn đã được thể hiện rất rõ trong nội dung của Công văn 4178/TCT-CS:

 • Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC (chi tiết theo Phụ lục đính kèm) nhằm để tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền và triển khai hóa đơn điện tử được thuận lợi.
 • Tổng cục thuế đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền và phổ biến. Cần thiết tổ chức các buổi tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, nội dung công văn cũng chỉ rõ: nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng. Đề nghị các Cục thuế kịp thời tổng hợp và phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Nội dung của thông tư 68/2019/TT-BTC

Để tạo điều kiện cho công tác triển khai hóa đơn điện tử được đồng loạt và gấp rút trên cả nước. Tổng cục thuế đã có Công văn 4178/TCT-CS giới thiệu một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC. Trong đó có 11 nội dung chính

 • Nôi dung trên HĐĐT.
 • Các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ những nội dung.
 • Định dạng HĐĐT.
 • Việc áp dụng HĐĐT.
 • Các trường hợp rủi ro cao về thuế khi sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.
 • Sử dụng HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh.
 • Sử dụng HĐĐT trong những trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.
 • Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế.
 • Xử lý hóa đơn có mã và không có mã khi có sai sót.
 • Chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã đến cơ quan thuế.
 • Xử lý sự cố khi sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.