Để xem thông tin của chữ ký số NC-CA như chủ thể, thời hạn sử dụng, serial… bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Cắm chữ ký số NC-CA vào máy tính, phần mềm quản lý chữ ký số NC-CA (NC-CA Token Manager) tự động chạy.

Giao diện NC-CA Token Manager v1.0

Bước 2: Xem thông tin chữ ký số

  1. Serial Token: Cấu hình / Thông tin PKCS#11
  2. Đổi mật khẩu: Cấu hình / Thay đổi mã PIN, lưu ý bạn cần nhập mật khẩu cũ, nếu nhập sai 5 lần chữ ký số sẽ bị khóa.
  3. Yêu cầu mở khóa: Cấu hình / Yêu cầu mở khóa. trường hợp nhập sai mật khẩu quá số lần quy định dẫn đến chữ ký số NC-CA bị khóa thì sử dụng chức năng này.
  4. Thông tin tổng quát, đầy đủ về chữ ký số: Chứng thư số / Giấy chứng nhận, lưu ý cần có mật khẩu chữ ký số mới xem được.
Thông tin của Chữ ký số

Bước 3: Tải Giấy chứng nhận Chữ ký số NC-CA, bạn nhấp vào biểu tượng Tải tại mục để xem toàn bộ thông tin của Chữ ký số.

Giấy chứng nhận chưa đầy đủ thông tin về Chữ ký số NC-CA

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *