Trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng, các đối tượng được sử dụng hóa đơn cần thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng, các đối tượng được sử dụng hóa đơn cần thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Bài viết này sẽ hướng dẫn thực hiện phát hành hóa đơn điện tử để đưa vào sử dụng trong bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Bước 1: Thiết kế hóa đơn

Lưa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo một số gợi ý:

 • Phần mềm hóa đơn điện tử dễ sử dụng
 • Tích hợp dễ dàng với phần mềm kế toán
 • Hỗ trợ nhanh trong quá trình sử dụng
 • Nhiều mẫu hóa đơn để lựa chọn hoặc hỗ trợ thiết kế hóa đơn
 • Tích hợp công cụ quản lý hóa đơn bán hàng, mua hàng (nếu có)
 • Dễ dàng kết xuất các báo cáo hóa đơn

Gợi ý một số nhà cung cấp hóa đơn điện tử:

 • MISA: Meinvoice
 • BKAV: eHoadon
 • Viettel: Sinvoice
 • Thái Sơn: E-invoice
 • VACOM: M-Invoice
 • ……

Bước 2: Phát hành hóa đơn

Bộ hồ sơ phát hành hóa đơn gồm:

 1. Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB01/AC): thực hiện trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK tại phân hệ Hóa đơn / Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)
  Lưu ý: Ngày bắt đầu sử dụng sẽ sau 2 ngày
 2. Mẫu hóa đơn được thực hiện tại Bước 1
 3. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử. Tải mẫu tham khảo hóa đơn tại đây.

Phát hành hóa đơn trên hệ thống thuế điện tử

 1. Đăng nhập hệ thống Thuế điện tử (thudientu.gdt.gov.vn)
 2. Nộp thông báo phát hành tại phân hệ Khai thuế / Nộp tờ khai XML (nếu kết xuất TB01/AC từ HTKK) hoặc có thể thực hiện Kê khai trực tuyến (nếu không kết xuất TB01/AC từ HTKK) để nộp
 3. Đính kèm mẫu hóa đơn đã thiết kế và quyết định. Đây là bước rất quan trọng để hoàn tất việc phát hành hóa đơn.
Phân hệ Khai thuế / Tra cứu tờ khai / Gửi phụ lục
Chọn mẫu hóa đơn + quyết định để nộp đính kèm TBPH

Lưu ý: Thuedientu chỉ chấp nhận đính kèm file Word (Doc, Docx), Excel (xls, xlsx) và nên để cùng 1 file.

Bước 3: Kiểm tra kết quả phát hành hóa đơn

Truy cập tracuuhoadon.gdt.gov.vn, tại phân hệ Thông tin thông báo phát hành / Hóa đơn / Tổ chức, cá nhân

Hệ thống tra cứu thông tin hóa đơn thể hiện thông báo phát hàn hóa đơn hợp lệ

Để đảm bảo hóa đơn đã phát hành hóa đơn hợp lệ, các thông tin tra cứu phải đúng với thông báo phát hành đã nộp.

Trường hợp tra cứu thông tin không có kết quả cần kiểm tra email về phản hồi của cơ quan thuế hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ phận Ấn chỉ cơ quan thuế đang quản lý công ty.

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện, nếu có vướng mắc, quý khách có thể liên hệ Altria để được tư vấn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *