Xem thông tin chữ ký số NC-CA

Để xem thông tin của chữ ký số NC-CA như chủ thể, thời hạn sử dụng, serial… bạn thực hiện các bước như sau: Bước 1: Cắm chữ ký số NC-CA vào máy tính, phần mềm quản lý chữ ký số NC-CA (NC-CA Token Manager) tự động chạy. Bước 2: Xem thông tin chữ ký […]